Winner's Unlimited - הגדות של פסח

במכירה זו עמלת הקונה היא 25%

22 פברואר 2017
פתיחה $10
הערכה $80 - $100
נמכר ב $12
כולל עמלת קונה

* הגדה של פסח באותית גדולות ובהירות, ובנקוד, הוצאת בית מסחר ספרים זלמן גאלדבערגער ושותפיו, דפוס "ציון" רוהלד, ירושלים, [תרצ"-, -193], אוצר ההגדות 3369. 

* הגדה של פסח. ציורים וכתב: ח. גצלר. הוצאת שמואל זימזון, (דפוס "קשת"), תל אביב, תשי"ג 1953, אוצר ההגדות 4357ב, עם שינוי מהמצוין שם. ההוראות בעברית ובאנגלית. 

* הגדה של פסח HAGADA, תל אביב, תשכ"ב [1962], תרגום ברומנית עמודה מול עמודה.

מצב טוב.

קטגוריה
הגדות מארץ ישראל