מכירה 117

חב"ד, חפצי צדיקים וקמיעות, ספרי קבלה וחסידות, דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, כתבי יד ומכתבי רבנים

16.9.19 שטנר 3 ירושלים

זמני התצוגה:
יום רביעי 11.9 
יום ראשון 15.9
בין השעות 19:00 - 12:00
יום שני 16.9 יום המכירה  בין השעות 12:00-14:00

 

פתיחה $800
הערכה $1,200 - $1,500
נמכר ב $976
כולל עמלת קונה

לחם שמים, פירוש על משניות זרעים ומועד, חלק ראשון.‫ מאת רבי יעקב עמדין [היעב"ץ].

מעבר לשער נדפס שרטוט גדול של תבנית המזבח עם הסברים. בדפים האחרונים נדפס קונטרס 'בניין בית הבחירה'.

לחם שמים הינו ספרו הראשון של היעב"ץ, מתוך עשרות חיבורים שחיבר. ‫כידוע, היעב"ץ הקים בית דפוס משלו בביתו שבאלטונא, בו הדפיס את ספריו. אולם הספר שלפנינו נדפס עוד קודם שהמחבר הקים את בית דפוסו.

עותק מושלם, עם דפי התיקונים בסוף. כל ספרי היעב"ץ מבוקשים מאד ואינם מצויים.

[1], קיח, קך-קכב דף, 31 ס"מ. י.רפאל, כתבי רבי יעקב עמדין, בתוך ארשת ג, מס' 1.
מצב בינוני-טוב. שיקומי שוליים אמנותיים ללא פגיעת טקסט, בשער ובדפי הספר. כריכת קלף חדשה.

קטגוריה
ספרי קודש