מכירה 117

חב"ד, חפצי צדיקים וקמיעות, ספרי קבלה וחסידות, דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, כתבי יד ומכתבי רבנים

16.9.19 שטנר 3 ירושלים

זמני התצוגה:
יום רביעי 11.9 
יום ראשון 15.9
בין השעות 19:00 - 12:00
יום שני 16.9 יום המכירה  בין השעות 12:00-14:00

 

פתיחה $200
הערכה $300 - $400
לא נמכר

ליקוט משאלות ותשובות וחידושי דינים, חלק אבן העזר, מאת רבי משה חאגיז. [המבורג, תע"ט 1719].

’הקמח’ הוא ראשי-התיבות ’הקטן משה חאגיז’. המחבר מגדולי חכמי דורו נולד בירושלים והיה שד"ר שנים רבות בארצות אירופה. תקופות ארוכות הוא התגורר באמשטרדם ובהמבורג וסייע לחכם צבי ולבנו היעב"ץ במלחמתם נגד שרידי השבתאים.

תופעה ביבליוגרפית מעניינת: בשער הספר נכתב פרט שנת ההדפסה, ועל פי החשבון המקובל יוצא שנת תע"א [1711]. אולם ישנם סימנים המעידים בברור שהספר נדפס מעט יותר מאוחר, וכמה ביבליוגרפיים תהו וטעו בדבר. אמנם למעשה הספר נדפס בשנת תע"ט [1719]. והנה כשמחשבים בציון הפרט דווקא את האותיות הקטנות שבין האותיות הגדולות [ולא את הגדולות, כמקובל], מתקבלת התוצאה: שנת תע"ט.

[4], רכא, [3] דף, 15 ס"מ.

מצב טוב מאוד למעט כריכת עור מקורית המנותקת מעט. 

קטגוריה
ספרי קודש