מכירה 117

חב"ד, חפצי צדיקים וקמיעות, ספרי קבלה וחסידות, דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, כתבי יד ומכתבי רבנים

16.9.19 שטנר 3 ירושלים

זמני התצוגה:
יום רביעי 11.9 
יום ראשון 15.9
בין השעות 19:00 - 12:00
יום שני 16.9 יום המכירה  בין השעות 12:00-14:00

 

פתיחה $200
הערכה $350 - $400
נמכר ב $268
כולל עמלת קונה

שאלות ותשובות מאמר מרדכי, מאת רבי מרדכי הלברשטאט אב"ד דיסלדורף. עם הסכמת רבי צבי הירש הורביץ אב"ד טריביטש (בנו של רבי שמעלקא מניקלשבורג). ספר נדיר. 

הספר נדיר מאד מפני שרבני פרנקפורט בשעתו גזר לבערו מן העולם ולשרפו. זאת בעקבות תשובת בעל "פני יהושע" שנדפסה בספר (דפים: סב-סה). התשובה עוסקת בעניין תקנה למעבר כהנים בלי לחשוש לטומאת מת, שרבני פרנקפורט התנגדו מאד להיתר זה. וכך מספר בעל "נחל האשכול" בספרו ברית אברהם ( פפד"מ תר"כ): "... בא ואראך בספר אחד הנקרא שו"ת מאמר מרדכי מרב הגאון ... בברונא תקמ"ט... ולא נמצא שנים בכל העיר סביבותיה, ולדעתי ביערום חכם פפד"מ מפני שמצאו בתשו' זו מקום להתגדר, שבסי' נ"ו נדפסה תשובה אחת, והיא מהגאון בעל פני יהושע ולא כנכתב במפתחות ממהרי"ך המתירה לעשות בראנדוויער להפסקה לכהנים ולא לחוש מהביב שמתחת לארץ ובית דין של פרנקפורט לא הסכימו בזה".

בתשובה ל' מוכיח המחבר שכתבי יד הלכתיים בדיני טריפות שהיו נפוצים במדינות אשכנז בשם השל"ה, בשם בעל הכלי יקר ועוד גדולי הדורות, הם מזוייפים, והמזייף הוא המסור המפורסם הידוע בכינויו קרייסכי. מצורף חומר על הפרשה.

רבי מרדכי הלברשטאט [תמ"ה-תקכ"ט], אב"ד דיסלדורף ומגדולי הרבנים באשכנז.כיהן כאב"ד בכמה קהילות חשובות באשכנז: הלברשטאט, ריסהיים, דראמשטאט ולבסוף בדיסלדארף שעל שמה נקרא. בשנותיו האחרונות נחשב ל'זקן ההוראה' באשכנז. בהסכמות לספר שלפנינו ובהקדמת המביא לדפוס נכתב על כוחו הגדול בהוראה של המחבר.

[6], ב-קד דף. 19 ס"מ. חתימת בעלים רבנית מתקופת ההדפסה; מצב טוב. כתמי זמן. שולים קצוצים. כריכה חדשה.

קטגוריה
ספרי תפילה