118 (חלק I & II)

חלק א' פריטים 45-1 ביום שני, י''א כסלו (9 דצמבר) בשעה 19:00 ........................... חלק ב' פריטים 298-46 ביום שלישי, י''ט כסלו (17 דצמבר) בשעה 18:00

9 דצמבר 2019 בשעה 19:00 בירושלים

חלק א' חב''ד, מטבעות זהב, חפצי צדיקים וקמיעות

חלק ב' ספרי קבלה וחסידות, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

שורת מכתבים מרגשת לרגל י"ט כסליו וחג החנוכה שנחשפים כעת מאת הרבי מליובאוויטש ומוצעים כעת למכירה בבית המכירות Winner's ביום שני, 9.12.19, בשעה 19:00.

כך למשל מכתב מיוחד: ברכה משולשת לחג הגאולה וחג החנוכה בעצם כתיבת יד קדשו של האדמו"ר מליובאוויטש, י"ד כסליו תש"כ [1959].

זהו מכתב מאת הרבי אל בת דודתו היחידה זלדה שניאורסון-מישקובסקי (מוכרת כ'המשוררת זלדה') - משוררת מוערכת ומפורסמת. 
הרבי מעתיר בברכותיו, בברכה כפולה ומכופלת לרגל שני החגים הממשמשים ובאים: י"ט כסלו - חג הגאולה ואחריו חג החנוכה "אשר מיום ליום מוסיפים בנר ואור... להאיר גם את החוץ שבעצמו והחוץ כפשוטו". ומברך הרבי: "ויהי רצון שתבשר טוב בכל הענינים... בבשורות טובות טובות בכל הפרטים בברכה". ומוסיף בעצם כתב יד קדשו את המילים: "לבריאות לשמחה ולטוב לבב".

וישנו גם מכתב בתוספת כתיבת וחתימת יד קדשו של הרבי שכותב "ויהי רצון שימי החנוכה האלו... יוסיפו הצלחה" מתאריך כ"ה כסליו תשי"ז [1955]. המכתב הוא מאת הרבי אל צעירי אגודת חב"ד סניף ירושלים. כ"ה כסליו - נר ראשון של חנוכה.
הרבי מעורר במכתבו אודות השלום בין החסידים, ומזרזם לפעול ללא הרף להפצת תורת החסידות בחוגים רחבים, כי "כל רגע ושעה העוברים הם אבדה מבהילה". הרבי גם מרחיב במכתבו אודות מהות חג החנוכה אשר ענייני העולם הזה פוחתים והולכים וענייני הרוח הולכים וגוברים. בשולי המכתב מזכיר הרבי את י"ט כסליו, ראש השנה לחסידות "גאולתנו ופדות נפשנו". הרבי מוסיף בעצם כתב יד קדשו את המילים "[בברכ]ת הצלחה ולבשורות טובות בכהנ"ל".

וישנו גם מכתב ובו נכתב כי "הצדיקים דומים לבוראם" - התבטאות נדירה של האדמו"ר מליבאוויטש על הרש"ב, י"ד כסלו תשי"ז [1956] . זהו מכתב מהרבי אל צעירי אגודת חב"ד סניף ירושלים. 
הרבי מדגיש במכתבו, כי מכתבם אליו נכתב ביום כ' בחשוון, יום ההולדת של האדמו"ר הרש"ב מליובאוויטש, אשר ביום זה מזלו של הרש"ב גובר. ולמעשה, כותב הרבי, כל מה שמצליחים חסידיו ביום זה הרי זה מכוחו של הצדיק, ורק למראית העין נראה שהם אלו שפועלים זאת בכדי שלא יהיה זה 'נהמא דכיסופא', כי הרי "הצדיקים דומים לבוראם".

מכתב נוסף הוא סגולות וברכות עבור שתי המשאלות החשובות ביותר עלי אדמות: ילדים ופרנסה. זהו מכתב מהרבי אל מרת אסתר. ד' כסלו תשמ"ה [1985].
הרבי נותן במכתבו, עצות יקרות מפז עבור שתי המשאלות החשובות ביותר עלי אדמות: ילדים ופרנסה. בעניין פרנסה ממליץ הרבי לעשות "כעצת ידידים מבינים". לאמור: לשאול בעצת ידיד בדווקא, ולא רק ידיד אלא אחד שמבין באותו התחום ושתי המעלות יחדיו יובילו לעצה הנכונה והאמתית. ובעניין זרע של קיימא מורה הרבי כסגולה לחזור על הלכות טהרת המשפחה. הרבי גם מוסיף במכתבו סגולה שלישית: קיום מצוות התורה. אשר מלבד הציווי לקיימם, "זה גם הדרך לקבל את הברכה בהמצטרך לאדם". 

פתיחה $200
הערכה $300 - $400
נמכר ב $268
כולל עמלת קונה

חסידות על התורה, מאת הרה"ק רבי ישכר דב בער מגזע צבי. מהדורה שניה. בשער: "בתוספת מעלות על הראשונים". עם הסכמות שניתנו למהדורה זו, ובהם הסכמה מאת רבי ישראל מברדיטשוב בנו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב שהיה ידידו של המחבר.

המחבר מזכיר בספרו רבים מצדיקי החסידות, ביניהם: הבעל שם טוב, המגיד ממזריטש, המגיד מזלטשוב, רבי לוי יצחק מברדיטשוב ועוד. 

רבי ישכר דב (בער) מגזע צבי מזלוטשוב [נפטר בשנת תקנ"ה], היה מצדיקי תנועת החסידות בדורה השלישי. בנו של רבי אריה יהודה לייביש מ'גזע צבי', ונכדו של הגאון רבי נפתלי מפרנקפורט, בעל 'סמיכת חכמים'. רבי ישכר דב היה תלמידם של המגיד ממעזריטש והמגיד מזלאטשוב, וחברו של רבי לוי יצחק מברדיטשוב. הוא אף כיהן ברבנות זלוטשוב והקים בה ישיבה. בין תלמידיו נמנה הרה"ק רבי חיים מטשערנוביץ בעל ה'באר מים חיים', שבספרו ארץ החיים כתב על רוח הקודש שראה אצל רבו. בשנת תקנ"ה עלה לארץ ישראל, וחי שם זמן קצר עד שנסתלק ביום ז' אב תקנ"ה ונקבר בסמוך לאלשיך הקדוש.  

[2] נג דף, 18 ס"מ. נייר כחלחל וירקרק. סטפנסקי, חסידות 322; מצב טוב מאוד. חתימות רבניות וחותמות. כתמי זמן. כריכה פשוטה.           

קטגוריה
ספרי חסידות וקבלה