Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $250
הערכה $400 - $600

מגילת קלף עם איורים רבים וכיתובים באמהרית, אתיופיה המאה ה 19.

שלש יריעות קלף מחוברות. איורים וכיתוב בדיו שחורה ואדומה.

אורך המגילה כ 150 ס"מ. רוחב: 8 ס"מ.

מעט קילופים,חוסרים, מצב טוב.

קטגוריה
חפצים