Winner's Unlimited - מס' 105

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים

21 פברואר 2018
פתיחה $120
הערכה $200 - $300
נמכר ב $146
כולל עמלת קונה

מגלת אסתר משולבת בטקסטים ציוניים עם תרגום פורטוגזי בהוצאת הקרן הקיימת לישראל [EDITADO PELO DIRETORIO DO KEREN KAIEMET LEISRAL] ברזיל 1949, בעריכת משה פייגענבלום. עברית, יידיש, פורטוגזית.

סיפור המגילה מופיע בתמצתיות. כאשר מסתיים סיפור המגילה המסורתי המגילה ממשיכה בסיפור הציוני בלשון מועתקת מרוח המגילה: 'והולך ונשנה הדבר מדור לדור, שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו ולא היה בידנו להתגונן הגנה גדולה וגמורה. עד שנתכנס הקונגרס הראשון של הציונים לשם הצלה גדולה, שהיתה גם ההגנה הממשית ביותר והכריז: 'הציונות שואפת לכונן בארץ ישראל מקלט בטוח לעם ישראל... ותחל העבודה הגדולה לבנין הבית הלאומי... ובכל ארצות פזוריהם תורמים היהודים מהונם לכונן הריסות ארצם שתהא מגן ליהודים... ודרך שני צנורות גדולים זורמת התנדבות בני ישראל - דרך הקרן הקיימת לישראל הגואלת את אדמת העם ודרך קרן היסוד המיישבת ובונה..'. מגילה נדירה.

לא ידוע.

[13] עמ'. 25 ס"מ.

קרעים בשולי שער המעטפת. מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות