Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $50
הערכה $100 - $150
נמכר ב $110
כולל עמלת קונה

מחזור לסוכות כמנהג פולין. לונדון תקמ"ט. בדפוס ובהוצאת צבי בר מיכאל.

בעמ' שלפני השער חיתוך עץ נאה עם ציורים למועדים השונים. שער בעברית ובמקביל באנגלית. רשומי בעלים מזמן ההדפסה.

קרעים עם חסרון בשדרה, מספר דפים מנותקים.

מצב טוב-בינוני.

קטגוריה
ספרי תפילה