Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $300 - $400
נמכר ב $207
כולל עמלת קונה

מחזור לראש השנה יום הכפורים ושלש רגלים נוסח ספרד, עם חותמות: 'קנין ספרים לבית אדמו"ר שליט"א מסטאניסלאוו בוינה'.

רבי צבי הירש אשכנזי, האדמו"ר מסטניסלב, נולד בשנת תר"ל 1870 לאביו האדמו"ר רבי אשר אשכנזי, שכיהן כאדמו"ר מאלסק, לאחר פטירת חותנו רבי חנוך העניך, שהיה חתן האדמו"ר רבי שלום מבעלזא. רבי אשר אנשל כיהן כרב בקניהינין-גורקא עד מלחמת העולם הראשונה, בה נמלט לוינה. בוינה נקרא האדמו"ר מסטניסלב. הוא נהרג בשואה עם משפחתו. בנו היחיד שניצל הוא האדמו"ר רבי משולם ישכר מסטניסלב שהתגורר בלונדון, וצאצאיו מכהנים כיום כאדמו"רים.

סידור חסר 17 דפים ראשונים.

דפים מנותקים, ללא שדרה, פגמים וחוסרים. מצב גרוע.

קטגוריה
עותקים מיוחסים