Winner's Unlimited - מס' 105

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים

21 פברואר 2018
פתיחה $80
הערכה $150 - $200

'מיומנה של גננת' מאת י. זלצמן - מנהלת גן הילדים למופת ומורה בסמנריון לגננות של 'תרבות' בורשה, הוצאת "למען הילד", ורשה תרפ"ח.

הספר נכתב באוירה חלוצית בתחום החינוך העברי החדש, מדברי המחברת במבוא: 'זה כשבע שנים שאנחנו הגננות העבריות בפולניה הכרזנו על החנוך האינדיוידואלי ויצרנו את הגן החפשי העברי, את המוסד החנוכי הלאומי, השואף ליצור ולשכלל את התנאים והסביבה שיאפשרו לילד העברי לפתח את תכונות נפשו... מוסד חנוכי לאומי זה דורש מאת הגננת לא רק נסיון כביר, כי אם גם יצירה מתמדת. על הגננת לא רק להקים את הבנין, כי אם גם ליצור את החומר לבנין הזה לברוא יש מאין. עדיין לא מצאנו את הדרך הנכונה, מגששות אנו באפלה ומחפשות דרכים...".

ואכן את הספר מלווה אוירה של יצירה 'יש מאין' בין דפי ה'יומן' מתארת זלצמן את אופן חינוך הילדים בגן העברי בשנותיו הראשונות- הפעילויות השונות, זמנים מיוחדים בחיי הילד 'היום הראשון בגן', הנושאים הנלמדים ['הקריאה והכתיבה בגן הילדים הטבעי', 'השפה העברית בגן הילדים הטבעי', 'גן הילדים ובית ההורים'] והנסיונות להחדיר ערכים לאומיים בפעם הראשונה. הספר מלווה בהמלצות מעשיות יומיומיות מתוך נסיונה של המחברת בעבודה עם הילדים ['הוה זהיר בהבטחותיך לילדים, ואם הבטחת קיים הבטחתך. מאשר במקרה ובמצב רוח מרומם הבטחתי לילדים ללכת ולצוד דגים, הצטרכתי למלא הבטחתי. במשך השבוע לא חדלו הילדים להזכיר לי על דבר הדגים'] ועוד.

266 [6] עמ'. 21 ס"מ. כתמים ופגמים בכריכה. כתמים. מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות