מכירה 120

מכירה מיוחדת

3 מרץ 2020

יום שלישי, 3.3.20, 19:00 (שעון ישראל)

 מרכז שטנר 3 קומה א' גבעת שאול ירושלים