מכירה פומבית מספר 098

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, אמריקנה ויודאיקה

27 מרץ 2017
פתיחה $1,200
הערכה $1,800 - $2,000
נמכר ב $3,904
כולל עמלת קונה

מכתב התנצלות מעניין ביותר, מרבי חזקיהו חיים מדיני בעל שדי חמד, אותו פירסם לאחר שיצא טבעו בעולם בחיבורו הגדול "שדי חמד", ורבים החלו לפנות אליו, הן בענייני הלכה והן בענינים פרטיים, ומתנצל שאין ביכולתו להשיב ולעשות רצון כולם. ובסופו מכתב פרטי בחתימת ידו.

מפרט: [4] עמ', 29x21 ס"מ.  המכתב נדפס בשנת תרנ"ה, ומכתב שנוסף בכתב יד נכתב בשנת תרנ"ז [1897].

מאפיינים ייחודיים: במכתבו הארוך מפרט בעל "שדי חמד" שישה סוגי המכתבים אותם הוא רגיל לקבל, ועל כל סוג מכתב הוא עונה בעדינות וברגישות, אם הוא יכול לטפל בעניין ולהשיב או לאו.
1) מכתבי הערות על ספריו - תקבל ברצון, אך בתנאים שזה לא יהיה בכתב אשכנזי שאינו יודע לקרא.
2) שאלות להלכה ולמעשה - גדר בעדו לא להשיב.
3) בקשות לתרומות - אין כסף בארץ הזאת, חצי האי קרים, וחבל על המכתבים. 4) להתפלל על חולים וכדומה - איני כדאי שישלחו לי אלא יש לפנות אל צדיקים ואדמורי"ם. 
5) הסכמות ומכתבי המלצה - איני נותן.
6) לשלוח כספי צדקה על ידו - הוא מוכן אם זה לנדבת עניי ארץ ישראל, ומקבל על עצמו לשלוח את כספים ולהמציא קבלות וכו'.
המכתב צורף לספר שדי חמד, (כנראה לא בכל הטפסים) שיצאו אז, וכן חולק על ידו לאנשים שפנו אליו במכתביהם.
בשולי מכתב זה, מכתב פרטי מבעל השדי חמד לרבי שאול ידידיה שאחעט שקשה לו להתערב בענינים ציבוריים כמפורט בגליון זה, ומייעץ לו מה לעשות. בתחתית העמ' חתימת ידו - חיים חזקיאו מדיני המכונה חח"מ.

מצב: בינוני-טוב, סימני קיפול, כתמי זמן. מעט קרעים אשר חלקם משוקמים אמנותית.

קטגוריה
מכתבי רבנים ספרדיים