Winner's Unlimited - מס' 111

מסמכים היסטורים, ההשכלה ומתנגדיה, איינשטיין, ספרי קודש, כתבי יד ומכתבי רבנים ואדמו"רים

11 דצמבר 2018
פתיחה $600
הערכה $800 - $1,000
נמכר ב $2,084
כולל עמלת קונה

"...לעמוד מנגד המתגודדים פורצי דרך מהרסי הדת...והסכימו כולם פה אחד ולב אחד בקשר אמיץ וחזק ... שיבואו כולם בברית יחד להתאסף באחד לחודש אלול ..."

מכתב הזמנה שנשלח לרבי יהודה אסאד, אודות האסיפה שתתקיים בפאקש באלול תר"ד.
בשנת תר"ד (1844) התקיימה אסיפה גדולה בבראונשוויג בראשות אברהם גייגר, שלימים נודעה כאחת האסיפות הגדולות הראשונות של הרפורמים, באסיפה זו עלו דרישות לתקן תיקונים גדולים בדת ודנו בנושאים כגון נישואים מעורבים (רק לבני דתות מונותאיסטיות), ביטול תפילת מוסף, הציפייה למשיח, ביטול שופר ולולב, ניגון בעוגב בבית הכנסת ועוד. בין ההחלטות שהוחלטו באסיפה הנ"ל היתה ביטול תפילת כל נדרי (ששימשה מרכיב מרכזי בדרישות הרפורמים לתקנות).
כמענה לאסיפה קרא הרב שרגא פייבל הורוביץ שהיה לפנים הרב בפאקש, אולם באותה עת כבר נתמנה לרב בפאפא, לקיום אסיפת נגד לאסיפה בבראונשוויג. נשלחו מכתבים לכ120 רבנים, אולם רובם השיבו שלא יוכלו לבוא משום שקשה עליהם טורח והוצאות הדרך. על כל פנים נתאספו לבסוף כ25 רבנים בפאקש לבסוף ובהם מהר"י אסאד. בסוף הישיבה הם ניסחו הצהרה כנגד הרפורמים. (מזכרת פאקש, 110).
אסיפה זו נחשבת להתכנסות הראשונה של רבנים אורתודוקסים כנגד התנועה הרפורמית.

הגאון רבי יהודה אסאד, תקנ"ד - תרכ"ו (1794-1866), נחשב לפוסק הדור בהונגריה לאחר פטירת החת"ם סופר. שימש כדיין בדונה-סרדהלי, והקים שם ישיבה גדולה שהכילה מאות תלמידים. כמו כן שימש כאב"ד בעיירות ראגנדארף, סרדהלי וסמניץ, והתכתב רבות עם הכתב סופר. בשנת תרכ"ד (1864) הוא השתתף במשלחת רבנית לקיסר פרנץ יוזף שביקשה לבטל את התוכנית להקים בית מדרש לרבנים מטעם המדינה.

[3] עמ', דיו על נייר. 22X17 ס"מ. מצב טוב, כתמים ופגימות בכמה מהאותיות, סימני קיפול.

קטגוריה
ההשכלה ומתנגדיה