Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $200
הערכה $400 - $600
נמכר ב $244
כולל עמלת קונה

מכתב בכתב ידו וחתימתו של ראש ממשלת ישראל דוד בן גוריון מיום 5/4/1948 בו הוא מבקש ממר הרצפלד לסייע לתושבי סג'רה [כיום אילניה] במתן מים.

'מזדמנת לך מצווה גדולה, יחידה במינה: לתת מים להשקיה לאנשי סג'רה, זוהי חובת כבוד לאכרים מרודים... שסבלו כל כך הרבה זה חמשים שנה... אל תחמיץ את הדבר... מהגורן ומהיקב, יוסף פיין לא יזוז ממך עד שתתחייב לעשות שלך.' בשולי הדברים חתימת ידו של בן גוריון בראשי תיבות:'ד. ב. ג.'

במלחמת העצמאות נערכו על המושבה סג'רה קרבות כבדים בין כוחות צבא ההצלה של פאוזי קאוקצ'י לבין חיילי חטיבת גולני שסבלו אבידות כבדות עד שנסוגו הערבים מהסביבה. יוסף פיין [1903-1949] המוזכר במכתב היה מפקד בכיר בארגון ה'הגנה', לאחר מלחמת העצמאות שמש כמפקח הראשי על הרכוש הנטוש, כשנה לאחר מכן במאי 1949 נהרג מפליטת כדור רובה ציד. הממוען הוא כפי הנראה אברהם הרצפלד [1896-1973] איש העלייה השניה מהפעילים הבולטים בהתיישבות העובדת.

[1] דף, 21x17 ס"מ. סימני קיפול, כתמים. מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות