Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $200
הערכה $400 - $600
נמכר ב $854
כולל עמלת קונה

'יש ענין דחוף שאינו סובל דיחוי... הענין נוגע לשלוש קבוצות של ישובים: בדרום המערבי (נגב), בדרום המזרחי (כפר עציון ובנותיה), והגליל המערבי, שאלת הבטחון בכל הישובים האלה היא קודם כל - הגדלת הישוב...' מכתב בהול וחשוב בחתימת דוד בן גוריון כחצי שנה לפני הקמת המדינה - דצמבר 1947. המכתב מוען לחברים במרכז החקלאי בבקשה להכפיל ולשלש את מספר המתיישבים 'עד קצה היכולת' - 'לפי הצעת ועדת הרוב אסור יהיה ליהודי להתישב בשטח הערבי בתקופת המעבר, ואם לא נעשה את הדבר במהירות נאחר אולי את המועד'. בן גוריון קורא לאמץ תכנית מיידית להגדלת ישובי הדרום והגליל במהירות האפשרית. 'קפלן' המוזכר במכתב בו תולה בן גוריון את הבטחון כי הכסף לענין ימצא הריהו אליעזר קפלן [1891-1952] אשר שמש באותם ימים כחבר הנהלת הסוכנות היהודית והיה לשר האוצר הראשון של מדינת ישראל.

[1] דף נייר 20x24 ס"מ, הדפסת סטנסיל בחתימת בן גוריון. קרעים בשולים, סימני קיפול. כתמים. מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות