Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $200
הערכה $400 - $600

מכתב נימוסין משפחתי מאת "הדוד דוד" ו"הדודה פאני", אל Henny.

[1] דף נייר. 11X18 ס"מ. כתוב משני צדיו. בצד אחד מכתבו של דוד וולפסון בכתב ידו וחתימתו, ובגבו מכתבה של רעייתו בכתב ידה וחתימתה. גרמנית.

דוד וולפסון (1855-1914) ידידו ועוזרו האישי של ד"ר תיאדור הרצל, ולימים מחליפו בתפקיד נשיא ההסתדרות הציונית העולמית עד לשנת 1911. לקראת הקונגרס הציוני הראשון בבזל, הגה את עיצוב דגל התנועה הציונית בהשראת הטלית. בשנת 1952 הועלו עצמותיו ועצמות אשתו פאני לקבורה בירושלים בצמוד לקברי משפחת הרצל.

סימני קיפול, כתמים, מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות