מכירה פומבית מספר 098

ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמו"רים, אמריקנה ויודאיקה

27 מרץ 2017
פתיחה $4,000
הערכה $5,000 - $6,000
נמכר ב $5,124
כולל עמלת קונה

מכתב בכתב יד קדשו של האדמו"ר בעל ה'מנחת אלעזר' ממונקאטש, רבי חיים אלעזר שפירא.  

מפרט: [1] דף נייר רשמי. 23X30 ס"מ. הגהות של האדמו"ר נוספו בין שורות הכותב ובסופם 5 שורות בכתב יד קדשו וחתימתו.

תוכן: המכתב נכתב בתאריך י"ד אלול תרפ"ב. חלקו העליון של הדף נכתב ע"י ר' משה גולדשטיין מזכירו האישי של האדמו"ר, בו הוא מבקר את אופן חלוקת כספי הכולל, ודורש "לקבל את הקבלות בהקדם האפשרי", ומוסיף "הרביתם להפליא בעת צר ולחץ... וננעלו שערי ד'מעות", כ"כ כותב שמצרף בזה הפרטיכל הנדפס נגד ה"אגודה".
כאמור המכתב הוגה ע"י האדמו"ר והוא הוסיף את הגהותיו בכתב ידו בין השורות, והוסיף אף מספר שורות בסוף המכתב וחתם. 

רקע: רבי חיים אלעזר ממונקאטש (1871-1937), המכונה ה'מנחת אלעזר' על שם ספרו. מחשובי האדמורי"ם בדורו, מגדולי הלוחמים נגד הציונים ואגודת ישראל ומנהיג הזרם הקנאי, עמד בראש כולל מונקאטש לתמיכה בעניי ארץ ישראל, והקים את שכונת בתי מונקאטש, היה גאון עצום בנגלה ובקבלה ועמד בקשר באמצעות שלוחים עם ראש המקובלים רבי שלמה אליעזר אליפנדרי המכונה ה"סבא קדישא", ואף הגיע במיוחד לארץ בכדי לבקרו, הוא תלה תקוות רבות לקירוב הגאולה בפגישתם זו, ואף תנאי התנה קודם לביקורו שלא יהא נוכח ילוד אישה בעת פגישתם.

 

מצב: טוב, סימני קיפול וקרעים זעירים. בחלק מהמילים הדיו נמרח, אך רובו קריא.

קטגוריה
מכתבי אדמו"רים