Winner's Unlimited 112

ארץ ישראל וציונות, אנטישמיות, שואה ושארית הפליטה, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמו"רי

21 ינואר 2019
פתיחה $120
הערכה $300 - $400
נמכר ב $146
כולל עמלת קונה

מכתב בחתימת הראי"ה קוק, א' חשון תרפ"ט. הדפסת סטנסיל וחתימת הרב.

במכתבו פונה הראי"ה לועד הקהילה העברית בחיפה וממליץ על המזכיר שמואל אהרון ובר לאחר שארס את בתו הבכורה לצעיר תלמיד חכם הגון, 'אשר בתור עולה חדש לית ליה מגרמיה כלום', ומבקש כי 'בדחקו המרובה ... תכירו נא טובה וברכה לאיש צבורי זה, שתפקידו הנעלה קשר אותו בקשרי שרות והתמסרות גם לקהלתכם הגדולה...'. בשולי המכתב חתימת ידו של הראי"ה.

רבי אברהם יצחק הכהן קוק [תרכ"ה- תרצ"ה, 1865-1935], מנהיגה של הציונות הדתית, פוסק, ומקובל. כיהן כרב בזיימל ובבויסק, כרב יפו והמושבות, ולאחר מכן כרבה האשכנזי של ירושלים. הקים את הרבנות הראשית לארץ ישראל וכיהן כרב הראשי האשכנזי הראשון. מייסדה של "הישיבה המרכזית העולמית" היא ישיבת 'מרכז הרב'

[1] דף נייר רשמי. 27x22 ס"מ. חורי תיוק. מצב טוב.

קטגוריה
מכתבי רבנים