Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $250
הערכה $300 - $400

 מכתב בכתב ידו וחתימתו של רבי יוסף לייפער. המכתב נשלח לאחיו מאיר "הצדיק המפורסם בוצינא קדישא חסידא ופרישא מאד נעלה נאוה תהלה...". במכתב הוא מבשרו על שמחת חתונה המתקרבת, וכן ברכת מזל טוב לחתונה אחרת שזמנה קרב לבוא.

רבי יוסף לייפער מייסד חסידות פיטסבורג בנו של רבי ישכר בער מסאטמר הנהיג חסידותו בעיר קארלי, ולאחמ"כ בשנת תרפ"ו עבר לארה"ב שם הנהיג את חסידיו בעיר פיטסבורג שבמדינת פנסילבניה, ונודע לצדיק גדול ובעל מופת.

[1] דף נייר רשמי. 22x28  ס"מ.

סימני קיפול, מצב טוב.

קטגוריה
מכתבי אדמור"ים