Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $200
הערכה $300 - $400
נמכר ב $293
כולל עמלת קונה

מכתב מוקדם משנת תרפ"ה 1925 בכתב ידו וחתימתו של רבי אברהם קלמנוביץ'.

המכתב כתוב משני צדיה של גלוית דאר אידיש ומעט עברית. ברכת כתיבה וחתימה טובה לגיסו וגיסתו. "יהי רצון שתחי' לאורך ימים טובים...", בתוך הדברים מספר הרב על קרובת משפחה שילדה בביתה טרם הספיקה להגיע לבית החולים, כמו"כ הוא מתייחס לביקור חמותו בווילנא ועוד עניינים משפחתיים. 

הגאון רבי אברהם קלמנובי'ץ [תרנ"א- תרכ"ד 1891-1964]:רבה של ראקוב, ולאחמ"כ של טקיטין [פולין], מקורבם של החפץ חיים ורבי חיים עוזר גרודזינסקי, מראשי ועד ההצלה של אגודת הרבנים בארה"ב וראש ישיבת מיר בארה"ב. סייע רבות לישיבת מיר שגלתה בזמן מלחמת העולם השניה לשנחאי.

[1] דף. גלוית דאר, כתובה משני צדיה 11X15 ס"מ.

מצב טוב מאד.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים