Winner's Unlimited - מס' 097

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, פוסטרים וגלויות, ארץ ישראל, ציונות ונומיסמטיקה.

31 ינואר 2017
פתיחה $200
הערכה $300 - $400
נמכר ב $293
כולל עמלת קונה

[1] דף. גלוית דאר שנשלחה, כתובה משני צידיה. 14x10 ס"מ.

גלויה שנשלחה מאת רבי שלמה זלמן אויירבעך לר' יוסף משה שכטר. מתוארכת ל ט"ו אלול תשכ"ו. כתובה בכתב ידו וחתימתו. תוכן הגלויה עוסק במה שנבצר ממרן הרב אויירבך להשתתף בחתונת ידידו בשל אילוצים שונים, ברכות ואחולים שונים. בחזית הגלויה חתימה נוספת של רבי שלמה זלמן אורייבך. 

רבי שלמה זלמן אוירבך [תר"ע - כ' אדר תשנ"ה 1910 – [1995-מגדולי הפוסקים, וממנהיגי היהדות הליטאית, ראש ישיבת קול תורה במשך 46 שנה.

מצב טוב מאד.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים