Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $500
הערכה $1,000 - $2,000
נמכר ב $2,928
כולל עמלת קונה

מכתב בחתימת בנימין זאב הרצל בנושא התעמולה הציונית באנגליה. וינה 1900

במכתבו מבקש הרצל לנצל את התעמולה הציונית באמריקה לטובת עליית כוחה של הציונות באנגליה. זאת על ידי חוברת תעמולה שיצאה לאור באותם ימים ואותה מבקש הרצל להעביר לכל הנוגעים בדבר. בתוך הדברים מזכיר הרצל את מר א. ד. מוריסון שהוא בעל השפעה בענין. הדפסת סטנסיל, בשולי המכתב חתימת ידו של הרצל.

[1] דף נייר רשמי של הועד הפועל של הקונגרס הציוני 31x21 ס"מ. מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות