מכירה מספר 113

אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד

אפריל 8 2019

מכירה מספר 113

פתיחה $3,000
הערכה $4,000 - $6,000
נמכר ב $2,440
כולל עמלת קונה

במכתב פונה בעל ה'חזון איש' לחברי פאג"י [פועלי אגודת ישראל] אודות אפשרות הלוואת כספים להוצאת משלחת לארצות הברית (כנראה לאיסוף כסף עבור שומרי שמיטה כהלכתה). הוא מוסיף וכותב גם שאחיו [רבי מאיר קרליץ, רבה של פאג"י] יחתום על השטר חוב.
בסיום המכתב נוספה שורה המעידה על פעילותו הרב גונית של בעל ה'חזון איש' לקיום שומרי שמיטה בכל ארץ ישראל, כשהוא כותב:

"...לא יזכירו במכתב עניין סודי רק הסכמתם על הדיון."

כידוע, פעל ה'חזון איש' רבות לשמירת שמיטה כהלכתה, ללא הסתמכות על היתרים שונים, והוא עמד לימין הישובים החרדיים ששמרו שמיטה כדת, אולם כאן מתגלית פעילותו הרבה גם מאחורי הקלעים.

[1] דף, 21X25 ס"מ. בכל בכתב ידו ובחתימת ידו. מצב טוב, חורי תיוק. מעט כתמים.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים