Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $200 - $400
נמכר ב $390
כולל עמלת קונה

מלון אידיש- עברי, מאת ישראל יברכיהו "נדפס בשביל ילדי שארית הפליטה הנמצאים במחנות האזור האמריקאי בגרמניה". קסל, גרמניה. 1947.

שער מאויר עם קריקטורה לעגנית בה נראה ראשו של היטלר מציץ מתוך צלב קרס אוחז בידו סכין, תחתיו ספרי תורה ותשמישי קדושה בוערים בלהבות. במרכז מגן דוד גדול, וסביב ציורים המבטאים את תקומת ישראל; דמויות שונות של יהודים ברחבי העולם פונות לארץ ישראל, בנין האוניברסיטה העברית, מנין יהודי בבית הכנסת בקריאת התורה, ומשה אוחז בלוחות הברית.

מספרי שארית הפליטה היותר נדירים.

[4] 262 עמ'. כריכת קרטון מקורית מעט כפופה. מצב טוב. 

קטגוריה
שארית הפליטה וקהילות