Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $180
הערכה $300 - $400

פליז יצוק. צורת אריות אוחזים במנורה מדורגת עם כתר בחלקה העליון ובראשו שמש. למטה הכיתוב: 'להדליק נר חנוכה' בקשת חצי עגולה.

אורך: 18 ס"מ.

גובה: 17 ס"מ.

מעט פגימות, שיירי הדלקה. מצב טוב.

קטגוריה
מגדלי בשמים