Winner's Unlimited - מס' 105

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, נומיסמטיקה, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים

21 פברואר 2018
פתיחה $100
הערכה $200 - $300

מסכת אדמונים מן תלמוד בולשבי. עם פרש"ה ותוספות ישנים ונרדמים וחידושי מהרש"ע ועוד, מאת אבשלום בר דרומא. תל אביב, תרפ"ג [1923].
כתב סאטירה מושחז ועוקצני נגד התנועה הקומוניסטית. ערוך בסגנון התלמוד הבבלי, עם 'פירושים' סביב הטקסט: 'רש"ה', 'תוספות ישנים ונרדמים', חידושי מהרש"ע, 'עור תורא' ו'מסירת הסוס', במקום רש"י, תוספות, מהרש"א, תורה אור ומסורת הש"ס. "תנו רבנן: ששים רבוא קומונאים נמצאו ברוסיא. עשרה מהם משוגעים... עשרה למאה פתאים המאמינים לכל דבר. והשאר - גנבים וגזלנים... הרואה אדמונים בחלום יצפה לחפושים, לגזלה ולשפיכות דמים...".
אבשלום בר דרומא הוא שם העט של אברהם שלמה מלמד, מחבר 'מסכת סוחרים' ואוטוביוגרפיה 'חיים כמו שהם'.
שער מעטפת, חסר כריכה אחורית.
מצב טוב.

קטגוריה
ארץ ישראל וציונות