Winner's Unlimited - מס' 101

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

19 יולי 2017
פתיחה $50
הערכה $80 - $150
נמכר ב $85
כולל עמלת קונה

מסכת כתובות זיטאמיר תר"כ 1860. דפוס השותפים נכדי הרב מסלאוויטא ר' חנינא ליפא ורבי יהושע העשיל שפירא. שער בדיו אדומה ושחורה, הודפסה ברובה על נייר כחלחל.

37 ס"מ. כריכת קרטון ישנה עם הטבעת מגן דוד. קרעים בשולי השער. חיזוקים בדבק בעמ' השער. כתמי זמן.

מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
דפוסי סלאוויטא וזיטאמיר