Winner's Unlimited - מס' 092

פלסטינה, ציונות, תחריטים, בצלאל ירושלם, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, ספרי קודש, קבלה וחסידות

27 ינואר 2016
פתיחה $50
הערכה $100 - $120

65 * 35 ס"מ. רקמה צבעונית של הפסוק כי מציון, עשרת הדברות, נשרים ודקלים, "מזכרת ירושלם",הכותל המערבי, מגן דוד ומנורות. מצב כללי טוב.

קטגוריה
טקסטילים