Winner's Unlimited - מס' 092

פלסטינה, ציונות, תחריטים, בצלאל ירושלם, יודאיקה, נומיסמטיקה, תכשיטים, ספרי קודש, קבלה וחסידות

27 ינואר 2016
פתיחה $50
הערכה $100 - $120

48 * 33 ס"מ. מפה צבעונית הכוללת את היישובים היהודים והערבים בסוף שנות השלושים בארץ, כולל דרכי תחבורה ומסילת הברזל ותקריב של הנגב. מודבק על מצע קרטון, קרע קל בקיפול, מצב טוב.

קטגוריה
מפות וספרי מסע