Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $140
הערכה $200 - $300
נמכר ב $171
כולל עמלת קונה

מקבץ [5] חוברות שהדפסו בגרמניה. ותעודות ממוסדות שהוקמו לניצולי השואה בגרמניה. 1947 1948.

* חג האורים. חוברת א'. לחג חנוכה. לקט מאמרים, ספורים, תצלומים, ושירים. הוצאת ארגון 'בני עקיבא' בגרמניה. מינכן.
כסלו תש"ח. דצמבר 1947.
* מקראות לנוער. דברי אגדה, מעשיות, וסיפורים. הוצאת מרכז מפלגת פועלי ציון התאחדות בגרמניה, עם חותמת הארגון. מינכן.
אב תש"ז. 1947.
* כרטיס חבר. מאת הסתדרות המורים של שארית הפליטה בגרמניה. ע"ש משה וינפלד העובד כמורה בבית הספר 'עברי ע"ש חנה סנש' באיכשטט. 1947.
* [2] תעודות לתלמידי שארית הפליטה. מבית ספר עברי ע"ש חנה סנש באיכשטט.

גדלים ומצבים משתנים. מצב כללי טוב-בינוני.

קטגוריה
שארית הפליטה וקהילות