מכירה 114

מטבעות זהב, ספרי קודש, חב"ד, ארץ ישראל וציונות, גלויות וצילומים, אמנות, מכתבי רבנים ואדמו"רים, שואה ושארית הפליטה

יום רביעי ב' סיון (5 יוני) בשעה 17:00 ללא אולם
פתיחה $100
הערכה $200 - $400
נמכר ב $195
כולל עמלת קונה

*עתים לבינה. ווארשא, תרמ"ז [1887]. מאת רבי יוסף גינצבורג. עם הסכמות מרבני אירופה ובראשם רבי ישראל יהושע מקוטנא. ביאור חשבונות השנים, מולדות, תקופות ומזלות, הזריחה והשקיעה, בסוף הספר צורפו 3 מפות שנכרכו יחד עם הספר. 432 עמ'. עם חותמת הרב בן ציון וזל מטארדא שבטרנסילווניה.

*וזרח השמש. ירושלים, תרנ"ח [1898]. מאת הג"ר שלום מלכא, מרבני ק"ק בית אל. על זמני הזריחה והשקיעה וזמן קריאת שמע. [4], קכו דף. נדיר.

*נברשת לנץ החמה בציון. ירושלים, תרנ"ח [1898]. מאת רבי חייא דוד בן יוסף הלוי שפיטצער. ספר מעניין בחישוב זמני הזריחה והשקיעה, זמני קריאת שמע והתפילות וחלק שני עוסק בבין השמשות. שני חלקים. שער בצילום אומנותי על דף ישן מהתקופה.

*חכמת תקופות ומזלות. למברג, תרס"ג [1903]. מאת מהג"ר זאב וולאף, אב"ד יאריטשוב. הסכמת רבני אירופה. "ספר בין השמשות וספר הכוכבים הנחוץ לכל רב וצעיר". כ, [4] דף. נדיר.

ספר אחד ובו כרוכים הספרים:

*תקופת החמה וברכתה מאת הרב יחיאל מיכל טוקצינסקי, הוצאת עץ חיים, תרפ"ה (1925)

*אגרת ההלכות לשלשת ימי הפורים וטעמיהם, בלשה"ק ובאידיש, מחבר אנונימי, ירושלים, כריכה קשה.

*לוח הגאולה לזכרון ומורה דרך לתיירים בארץ ישראל, המו"ל אליעזר שחור סוחר בעתיקות, ירושלים תרפ"ט (1929)

*לוח ירושלים לשנת תש"ט עם דינים ומנהגים, זכרונות וציונים, זמני עלוה"ש, הנץ החמה, הדלקת הנר, שקיעה, פרקי הנ"ך, המשנה היומית והדף היומי, ירושלים תש"ח (1948)

*דיני ערב פסח שחל להיות בשבת, עפ"י הספר חק לישראל מאת רבי ישראל וועלץ וכן הוספות מקונטרס של מרן רבי יוסף חיים זוננפלד זי"ע ושאר ספרים. ירושלים תש"י (1950)

*לוח לארץ ישראל לשנת תשי"א, מאת הרב טוקצינסקי, ירושלים

*לוח תורת הארץ, לשנת תשי"ג, הוצאת מדרש בני ציון, עם הקדמותיהם של הגה"צ רבי צבי פסח פרנק ורבי איסר זלמן מלצר זצ"ל, ירושלים

*סדר ברכת החמה, הועתקה מספר בן איש חי, ירושלים, תשי"ג [1953]

 

גדלים שונים. מצב כללי טוב.

 

קטגוריה
ספרות כללית