מכירה 114

מטבעות זהב, ספרי קודש, חב"ד, ארץ ישראל וציונות, גלויות וצילומים, אמנות, מכתבי רבנים ואדמו"רים, שואה ושארית הפליטה

יום רביעי ב' סיון (5 יוני) בשעה 17:00 ללא אולם
פתיחה $100
הערכה $250 - $500
נמכר ב $268
כולל עמלת קונה

* ישועות משיחו מהאברבנאל והוא תשובות לנוצרים ובראשם המשומד יהוע הלורקי שיזמו וויכוחים עם היהודים, 2 מהדורות:
1. קארלסרוה, תקפ"ח [1828], מהדורה ראשונה, לדעת החוקרים מקום דפוסו האמיתי של הספר הושמט מחשש הצנזורה הרוסית. לדעת יערי הספר הודפס בדפוס היהודי באוסטראה. דיון רחב בענין הספר ומקום הדפוס עיין אהל רח"ל ח"ג שם נטען כי הספר נדפס בסדילקוב. בדף השער והמגן חתימות בכת"י מהג"ר שלמה אברהם רזעכטע בעל שו"ת ביכורי שלמה.
2. קעניגסבערג, תר"ך [1860], מהדורה שנייה. כרוך יחד עם הספרים ראש אמנה ומשמיע ישועה, נדפסו בקניגסברג 1860, עם חתימות הג"ר בן ציון וועזעל אב"ד טארדא.

* קונטרסים שנדפסו באמריקה:
1. מלחמת הנגלה והנסתר, מאת הג"ר שלמה רובין, ניוארק, תרנ"ח [1898].
2. מה הם היהודים, מאת חוקר היהדות מאיר איש שלום, ניוארק, תרנ"ח [1898].
3. טבע התבונה, מהג"ר ישראל יוסף סירקיס, תרנ"ג [1893].
4. פולמוס הרבנות באמריקא, מאת הג"ר ישראל מיללער, ניוארק, ת"ש [1940].
5. ארטאדאקסיע אויף פאלשע וועגן, מאת חוקר היהדות מאיר איש שלום, ניוארק.

* 3 ספרים כרוכים יחדיו:
1. בנין אהל מועד על עשרה סוגיות בש"ס הנלמדות בשבת שובה, מאת הג"ר יחזקאל גרוספלד אב"ד טשאפ, מונקאטש, תרמ"ז [1887].
2. צפיחית בדבש שהוא כתבי דברי חריפות ובקיאות מאת הגאון רבי יהונתן מאייבשיץ זצ"ל, יו"ל בפעם הראשונה מכת"י, מונקאטש, תרמ"ז [1887], דפוס יחיד ונדיר.
3. לוחות עדות כולל מספר כתבים של הגאונים הפני יהושע והנודע ביהודה זצ"ל ועוד המביעים תמיכה בר"י אייבשיץ במחלוקת הגדולה בעניין הקמיעות שהייתה בינו ובין הר"י עמדין זצ"ל. וורשא, 1885.

* שני ספרים כרוכים יחדיו:

1. שפת אמת ולשון זהורית מהגאון רבי יעקב עמדין זצ"ל נגד הקמיעות של ר"י אייבשיץ, הוצאה שניה, לבוב, תרל"ז [1877].

2. ספר התאבקות מהגר"י עמדין זצ"ל נגד הגר"י אייבשיץ זצ"ל גם בעניין הפולמוס הנ"ל. הוצאה שנייה, לבוב תרל"ז, [1877].

* ספר האשכול, לרבינו אברהם ב"ר יצחק אב"ד מנרבונא חותנו ורבו של הראב"ד, עם ביאור נחל אשכול מהג"ר צבי בנימין אוירבך, ג' חלקים, האלברשטאדט, תרכ"ח [1868]. הספר אמנם עוסק בהלכות שונות אבל אודותיו התקיים פולמוס האם הוא אותנטי או שמא הוא מזוייף בכופר האשכול.

* ספר אשתדלות עם שד"ל, מאמרי הג"ר יעקב הבכרכי בנושא הנקודות והטעמים נגד דעת החכם ש"ד לוצאטו וסיעתו, ב' חלקים, וורשא, תרנ"ו-תרנ"ז [1896-1897].

* שאגת זאב, נגד האפיקורסים למיניהם, מאת הג"ר זאב דוב הכהן מאזעס אב"ד לארינצ'י, דפוס יחיד, פאקש, תרס"ט [1909].

 

מצב כללי טוב, כתמי זמן ודפים דהויים.

קטגוריה
ספרות כללית