מכירה 114

מטבעות זהב, ספרי קודש, חב"ד, ארץ ישראל וציונות, גלויות וצילומים, אמנות, מכתבי רבנים ואדמו"רים, שואה ושארית הפליטה

יום רביעי ב' סיון (5 יוני) בשעה 17:00 ללא אולם
פתיחה $80
הערכה $200 - $400
נמכר ב $98
כולל עמלת קונה

* הגדה של פסח מצוירת ע"י נחום גוטמן. תל אביב, תרצ"ו [1936]. סג דף, 16 ס"מ. אוצר ההגדות 3601. כריכה נאה עם ריקוע נחושת של העיר ירושלים, עבודת בצלאל ירושלים.

 

* הגדה של פסח - חלקת בנימין. מונקאטש, תר"צ 1930. "ביאור על ההגדה של פסח [עם הפנים] מאת רבי בנימין [ב"ר אהרון] מגיד מישרים דק"ק זלאזיץ וזאלישטשיק". המחבר [ת"ק  1740בערך - תקנ"ב 1791] היה בזמן הבעל שם טוב ומביא חידושי תורה ששמע מהבעש"ט ותלמידיו. נדפס לראשונה בלבוב תקנ"ד. במהדורה שלפנינו הוסיף רבי חיים יששכר דוב גרוס ציונים ומראי מקומות לכתובים ולמאמרי חז"ל, הערות ותולדות המחבר. נו דף. 23 ס"מ. אוצר ההגדות 3296.

 

* סדר הגדה ליל שמרים כמנהג אשכנז ופולין. לונדון, תרכ"ב 1862. "עם העתקה חדשה בלשון אינגליש על ידי הצעיר אברהם ב"ר יצחק פרירא מינדיז". סדר ההגדה כולל דינים והוראות. עברית ואנגלית עמוד מול עמוד. כמו כן שני שערים בעברית ואנגלית. באותה שנה הדפיס הרב מינדיז שתי הגדות של פסח הראשונה כמנהג אשכנזים וספרדים, השנייה זו שלפנינו כמנהג אשכנז ופולין. את שתיהן תרגם לאנגלית. לפנינו המהדורה הראשונה של תרגומו לאנגלית בהגדה כמנהג אשכנז ופולין. בסוף ההגדה תרגום ליידיש של הפיוט 'אדיר הוא'. [6], נא, [1] דף. 17 ס"מ. אוצר ההגדות 1158.

 

* הגדה של פסח. חלוקא דרבנן. למברג, תרנ"ד [1894]. עם פירוש מהשל"ה הקדוש ופירוש מטה אהרן מרבי אהרן תאומים ופירוש כתונת פסים. מהדורה שנייה (הראשונה נדפסה באמשטרדם תנ"ה). נדיר. במהדורה זו נוספו הסכמות רבות מאדמו"רים וגאוני הדור. [3], ה-קיג דף (בעותקים אחרים ישנם קיב דף, וכן ישנם הבדלים נוספים). 25 ס"מ. אוצר ההגדות 1924.

 

מצב כללי טוב.

קטגוריה
הגדות שונות