מכירה מספר 113

אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד

אפריל 8 2019

מכירה מספר 113

פתיחה $600
הערכה $1,200 - $1,500
לא נמכר

ארבעה מכתבי סמיכה מהרבנים הבאים: רבי יחיאל מיכל זאב הורוויץ, רבי בן ציון מאיר חי עוזיאל, רבי יוסף צבי הלוי, ורבי שלמה הכהן אהרונסון, ובהם מסמיכים להוראה את הרב יצחק רודניק, שלמד כחמש שנים בישיבה ביפו ולימים היה רב בלונדון וחיבר את הספר 'שדה יצחק'.

במכתבים הרבנים מתארים את רבי יצחק רודניק כ"חריף ובקי בחדרי התורה בעל סברא והבנה יורד לעמקה של הלכה מצויין בישרות השכל ומחודד... גדול בתורה כאחד מגדולי הרבנים שבזמננו", וכי הוא ראוי לדון ולהורות, "סמכתי שתי ידי עליו ואמרתי לו רבי יתקרי יורה יורה ידין ידין בכל שאלות איסור והיתר והיה ה' עמו שהלכה כמותו".

[4] דף נייר. גדלים שונים. כולם נכתבו בכתיבת ידי הרבנים המסמיכים, חתימתם וחותמתם. מודבקים על קנבס. כללית מצבם בינוני-טוב.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבי רבנים אשכנזים