מכירה 114

מטבעות זהב, ספרי קודש, חב"ד, ארץ ישראל וציונות, גלויות וצילומים, אמנות, מכתבי רבנים ואדמו"רים, שואה ושארית הפליטה

יום רביעי ב' סיון (5 יוני) בשעה 17:00 ללא אולם
פתיחה $250
הערכה $400 - $600
לא נמכר

* שבילי עולם. מאת שמשון בלאך הלוי. זאלקווא, [תרפ"ח] 1828.

* Palastina. מאת Eduard robinson. הייל, 1841.

* ספר קורות העולם, "מכיל שני ספרים ... הראשון מתחלת ידיעתנו בתולדה עד עת מציאת אמעריקא... והספר השני מן עת מציאת אמעריקא עד עת מרידת צרפת". מאת פייבל גולדשטאף מקראקא. וינה, [תרי"ח] 1858.

* מסעות הים, "כולל שני מסעות. א. על ים הקח הצפוני... ב. על ים הדרומי". מאת מענדיל לאפין. לעמבערג, [תרי"ט] 1859.

חתימות בעלים וחותמות.

מצב כללי טוב.

 

 

קטגוריה
מפות וספרי מסע