מכירה 114

מטבעות זהב, ספרי קודש, חב"ד, ארץ ישראל וציונות, גלויות וצילומים, אמנות, מכתבי רבנים ואדמו"רים, שואה ושארית הפליטה

יום רביעי ב' סיון (5 יוני) בשעה 17:00 ללא אולם
פתיחה $50
הערכה $100 - $150
נמכר ב $220
כולל עמלת קונה

* קונטרס שפה לנאמנים, מאת רבי יהודה אדל, המגיד מסלונים. מהדורה ראשונה. לבוב, תקנ"ג [1793].

* חותם תכנית, מאת רבי אברהם בר יצחק הברדשי. מהדורה ראשונה. אמסטרדם, תרכ"ה [1865]. כריכה קדמית מנותקת.

* institutiones ad fundamenta linguae hebraeae -
institutions and fundamental linguae hebraeae, ספר דקדוק עברי בלטינית. עם הערות בכתב יד. 1770(?).

* מורה הלשון, מאת חיים צבי לערנער מדובנא. ווילנא, תרס"ט [1919].

מצב כללי טוב.

קטגוריה
ספרות כללית