מכירה 114

מטבעות זהב, ספרי קודש, חב"ד, ארץ ישראל וציונות, גלויות וצילומים, אמנות, מכתבי רבנים ואדמו"רים, שואה ושארית הפליטה

יום רביעי ב' סיון (5 יוני) בשעה 17:00 ללא אולם
פתיחה $200
הערכה $300 - $400
לא נמכר

* צפנת פענח, ווארשא, תרכ"ב [1862], חתימות בעלים רבות.
* צפנת פענח, ווארשא, תרל"ה [1875], X 2, חתימות בעלים.
* מעשה החשבון (אריטמעטיק), ווארשא, תרס"ב [1901], חתימות בעלים רבות.

מצב כללי טוב

 

קטגוריה
ספרות כללית