מכירה 114

מטבעות זהב, ספרי קודש, חב"ד, ארץ ישראל וציונות, גלויות וצילומים, אמנות, מכתבי רבנים ואדמו"רים, שואה ושארית הפליטה

יום רביעי ב' סיון (5 יוני) בשעה 17:00 ללא אולם
פתיחה $300
הערכה $500 - $700
לא נמכר

אוסף פספורטים שהיו בשימוש יהודים כולל שמותיהם ותמונותיהם.

באוסף ניתן למצוא:

*תעודת עלייה לארץ ישראל שהונפקה בברלין מטעם מחלקת העלייה והעבודה של הסוכנות היהודית לזוג נשוי אזרחים יהודים-פולנים, 1930

*דרכון פולני של זוג יהודים שעלה לארץ ישראל, 1931

*דרכון גרמני של יהודייה, 1933

*דרכון פולני של יהודייה, 1936

*דרכון פולני של יהודייה שהונפק בברלין ועליו חותמת משרד הפנים הנאצי עם צלב הקרס באוגוסט 1938, כשנה לפני פרוץ המלחמה.

*תעודת סטודנטית של יהודייה, עם חותמות המכללה הרפואית בוורוצלב, 1931

*דרכון בלגי של יהודייה חתום בחותמות שווייץ, בריטניה, הולנד, ארה"ב, 1947.

קטגוריה
מסמכים היסטורים חשובים