מכירה 114

מטבעות זהב, ספרי קודש, חב"ד, ארץ ישראל וציונות, גלויות וצילומים, אמנות, מכתבי רבנים ואדמו"רים, שואה ושארית הפליטה

יום רביעי ב' סיון (5 יוני) בשעה 17:00 ללא אולם
פתיחה $100
הערכה $300 - $400
נמכר ב $244
כולל עמלת קונה

*קומץ המנחה. סאטמר, תרח"ץ [1938], עם חותמו של הגה"ק רבי משה אריה פריינד כשהיה דיין בסאטמר קודם שעלה לארץ ונתמנה לראב"ד.

* פי' המאירי על תהלים. בהוצאת מקיצי נרדמים, ירושלים, תרצ"ו [1936]. עם חותמתו של האדמו"ר רבי אברהם לנדא מסטריקוב וכן חת"י לאורך כל דפים של הרה"ר לישראל הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג.

* לחם שלמה, עשרה מאמרים מתלמידי הבעש"ט ועוד. קאזניץ, תרע"ב [1912]. חותמות של ביהמ"ד דחסידי בעלזא בת"א שהקים מהר"א מבעלז. חסר דף אחד באמצע.

* סור מרע ועשה טוב, מתורתו של הבני יששכר. דפוס כתר.

* לקוטי מוהר"ן. רגנסבורג, תש"ז [1947].

* אהל אלימלך, לקוט מדבריו של רבי אלימלך מליז'ענסק. לנדסברג, תש"ח [1948].

* בעל שם טוב. לנדסברג, תש"ח [1948]. כריכה קדמית מנותקת.

* ספרי מונקאטש

1. אות חיים ושלום, ספרו של האדמו"ר ממונקאטש בעל המנחת אלעזר (1872-1937). נחלק לב' ספרים, אות חיים על הלכות תפילין ואות שלום על הלכות מילה,  בערגסאס, תרפ"א [(1921], מהדורה ראשונה. חותמות בעלות של הרה"ח ר' אלימלך נאעוויטש שהיה מתלמידיו הקרובים ביותר של בעל המנחת אלעזר. 
2. תפארת בנים. מאת הרה"ק רבי צבי הירש שפירא אב"ד מונקאטש. בארדיוב, תרפ"א [1921]. 
3. בית שלמה וצבי תפארת, תולדות הרה"ק רבי שלמה שפירא ממונקאטש. אורשיווא, תרפ"ח [1928].

 

מצב כללי טוב, כתמי זמן ודפים דהויים.

קטגוריה
עותקים מיוחסים לאדמו"רים