Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $120
הערכה $180 - $300

9 קופות צדקה של מוסדות שונים ביניהם קופה של ישיבת רוז'ין, רבי מאיר בעל הנס, ועד הישיבות בארץ ישראל, ישיבת חתם סופר, פורת יוסף, קופת חולים לבני הישיבות ועוד.

בארבע קופות סימני חלודה, גדלים ומצבים שונים.

כללית מצב בינוני-טוב. 

קטגוריה
עותקים מיוחסים לרבנים, הקדשות והגהות