מכירה 117

חב"ד, חפצי צדיקים וקמיעות, ספרי קבלה וחסידות, דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, כתבי יד ומכתבי רבנים

16.9.19 שטנר 3 ירושלים

זמני התצוגה:
יום רביעי 11.9 
יום ראשון 15.9
בין השעות 19:00 - 12:00
יום שני 16.9 יום המכירה  בין השעות 12:00-14:00

 

פתיחה $200
הערכה $300 - $400
לא נמכר

מקרא מפרש, ספר ייחודי הנועד ללימוד ולחידוד התלמידים, כתוב במתכונת שאלות ותשובות ביידיש. מאת רבי זוסמן רודלסום, בסוף ההקדמה חתם המחבר את שמו בכתב ידמהדורה יחידה. ספר נדיר.

"תורה ... בלשון אשכנז ... להשיב תשובות ואזני התלמיד לשאלות רבו קשובות. אויף טייטש ... דיא תורה רעכט פ"ר שטיין ... גלייק איין רבי דר דא פר הערט איין קינד". הספר כולו ביידיש, מלבד הקדמה אחת.

המחבר רבי אליעזר זוסמן רודלסום, נקרא גם רדלסהיים, מחכמי הולנד. חיבר גם את הספר הדקדוק 'מהר ישראל' [אמשטרדם, תק"א].

[2], קלא דף, 23 ס"מ. בשער: חלק ראשון, אולם לא נדפס יותר; מצב טוב. כריכה פשוטה. כתמי זמן. חיזוקים בדף א עם פגיעה באותיות בודדות. בדף האחרון שיקום בשוליים הלבנים.

קטגוריה
ספרי קודש