Winner's - מס' 110

ארץ ישראל וציונות, גלויות ותצלומים, כרזות, מפות, יודאיקה, ספרי קודש, כתבי יד, מכתבי רבנים ואדמור"ים

7 נובמבר 2018
פתיחה $50
הערכה $150 - $200

נר מצוה. הלכות למען תינוקות של בית רבן. מאת א. ז. רבינוביץ. ווילנא. תרע"א 1911. עם חותמות "תנועת תורה ועבודה במחנות קאראולוס, קפריסין". "הועד למען גולי קפריסין מיסודם של הסוכנות היהודית, הועד הלאומי בשתוף פעולה עם הג'ונט".

65 עמ'. 20 ס"מ.

מצב: טוב מאוד.

קטגוריה
שארית הפליטה וקהילות