Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $300 - $400

סדור כוונות אהבת שלום חלק הגדה של פסח בהוצאת חברת אהבת שלום. עותק מספר 46 עם הקדשה וחתימת רבי יעקב הלל ראש ישיבת אהבת שלום. עשרות תרשימים עם צירופי השם השונים, וכוונות על פי הסוד סביב הגדה של פסח. 

תתלא [1] עמ'. 36 ס"מ. כריכת עור אדומה מרשימה עם כיתוב מוזהב. כתמי רטיבות ניכרים בכ 10 הדפים הראשונים ובדפי החיזוק האחרונים, יתר הדפים במצב טוב.

קטגוריה
הגדות של פסח