Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $150
הערכה $200 - $300

סדור לסבלונות ['דיני חנה'] כמנהג פולין כולל סדר התפלות מכל השנה, יוצרות וזולתות לכל שבת בשבתו, עברית עם הוראות ותרגום בגרמנית, הודפס בהנובר. שער צבעוני.

בספריה הלאומית מופיע עותק של סידור זה כמנהג אשכנז, מנהג פולין שלפנינו איננו מופיע בספריה הלאומית.

760 עמ'. 21 ס"מ.

כריכת עור נאה עם עיטורים מוזהבים בהטבעה. ללא שדרה, דפים מנותקים.

מצב טוב-בינוני.

קטגוריה
ספרי תפילה