מכירה 117

חב"ד, חפצי צדיקים וקמיעות, ספרי קבלה וחסידות, דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, כתבי יד ומכתבי רבנים

16.9.19 שטנר 3 ירושלים

זמני התצוגה:
יום רביעי 11.9 
יום ראשון 15.9
בין השעות 19:00 - 12:00
יום שני 16.9 יום המכירה  בין השעות 12:00-14:00

 

פתיחה $200
הערכה $400 - $500
לא נמכר

'סדר זמירות ולמוד', סדר תפלה מפורט, שנדפס כספר בפני עצמו. לרגל חידוש בניין בית הכנסת בסיינה שבאיטליה. נסדר על ידי החכמים מורנו ורבנו ידידיה לוי ורבי יצחק חיים די מדינה.

הספר כולל: פרקי תהלים, פסוקים שונים, סדר מפורט של שבע הקפות, תפלת הנותן תשועה למלכים לראשי המדינה, ושירים רבים שחוברו על ידי חברי הקהילה בציון שמותיהם. בתחילת הספר שתי הקדמות מאת רבני הקהילה, ובהן פרטים היסטוריים חשובים, על בניין בית הכנסת ועל המסייעים לבניינו.

סדר חנוכת הבית נמשך כחמשה ימים. החל מיום חמישי ערב חודש סיון תקמ"ו, עובר ביום שישי ושבת, כאשר האירוע המרכזי היה במוצאי שבת, ואחר כך המשיך עד ליל שלישי. בית הכנסת עומד על תלו עד היום.  

88 עמ', 21 ס"מ. כל עמוד מוקף במסגרת מעוטרת. מצב טוב. כתמי זמן. ללא כריכה.

 

קטגוריה
ספרי תפילה