Winner's Unlimited - מס' 099

ספרי קודש, מכתבי רבנים ואדמור"ים, יודאיקה, מפות, כרזות, גלויות, שטרות, ארץ ישראל וציונות

3 מאי 2017
פתיחה $80
הערכה $150 - $200
נמכר ב $439
כולל עמלת קונה

חמשה חומשי תורה 'מודע לבינה' מדוייק ומסודר מאת ר' וואלף היידנהיים. בשלשה מהחומשים חתימת בעלים של רבי מלצ'ר [rabbi Melchior], רבה הראשי של דנמרק. מופיע פירוש רש"י ונוספו בהם פירוש רבי וואלף היידנהיים בשם "הבנת המקרא". מדי חצי שנה יצא לאור כרך אחר של החומש.

כריכות עור מקוריות עם הזהבה לארבעה מתוך חמשת החומשים, חומש אחד כרוך בכריכת קרטון ישנה. כריכות מנותקות חלקית. 

מצב בינוני-טוב.

קטגוריה
עותקים מיוחסים