מכירה 117

חב"ד, חפצי צדיקים וקמיעות, ספרי קבלה וחסידות, דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, כתבי יד ומכתבי רבנים

16.9.19 שטנר 3 ירושלים

זמני התצוגה:
יום רביעי 11.9 
יום ראשון 15.9
בין השעות 19:00 - 12:00
יום שני 16.9 יום המכירה  בין השעות 12:00-14:00

 

פתיחה $500
הערכה $800 - $1,000
לא נמכר

סט מחזורים לכל השנה כמנהג פולין, מתורגם בלשון אנגליטערא [-אנגלית] ע"י David Levi. בדפוס חיים ב"כ סענדר מדפיס ומוכר ספרים. חמשה חלקים (מתוך ששה). תרגום אנגלי עמוד מול עמוד.

בתחילת הכרך הראשון, מופיעה תמונת פורטרט של הרב שלמה הירשל אב"ד לונדון. בשאר החלקים לפני השער, מופיע שער מצויר של המחזור משנת תקס"ז ['נפלאות', 1807] ובו דמויות משה ואהרן וציורים הקשורים למועדי השנה השייכים לאותו המחזור. לכל החלקים שערים כפולים: עברי ואנגלי.

המהדורה שלפנינו זהה למהדורה משנת תקס"ז 1807. אולם בשערים נכתב ‫ An entire new edition. במפעל הביבליוגרפי העברי (רשומה מספר 000184523) מצוין כי רק השערים הם חדשים. כמו כן מצוין שם, כי הם ראו בספריה הבריטית חלק אחד בלבד מן הסט שלפנינו, החלק השישי - לחג שבועות. גם באוסף הספריה הלאומית נמצא הכרך לשבועות בלבד (החסר בסט שלפנינו).

חלק א: ראש השנה. [3], 214 דף.

חלק ב: יום כפור [ערבית ושחרית]. [3], 208 דף.

חלק ג: יום כפור [מוסף, מנחה ונעילה]. [3], 208 דף.

חלק ד: סוכות. [2], 193 דף.

 חלק ה: פסח. [3], 222 דף.

23 ס"מ; מצב כללי טוב. הכריכות עטופות בנייר עטיפה פלסטי להגנה, ולא נבדקו ללא העטיפה.

קטגוריה
ספרי תפילה