מכירה מספר 113

אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד

אפריל 8 2019

מכירה מספר 113

פתיחה $500
הערכה $800 - $1,000
לא נמכר

ספר תפלה מיניאטורי עם תפלות ועם סדר ספירת העומר באותיות גדולות ועם דינים בלשון אשכנז, עם סדר ברכת הלבנה, קריאת שמע שעל המטה ומזמורים שונים. כולל תחריטים בפיתוחי עץ. בדף כב לפני סדר ספירת העומר תחריט של מ'החל חרמש בקמה תחל לספור', בדף כג תחריט של קריעת ים סוף, בדף כח משני צדדיו שני תחריטים לל"ג בעומר, ולאחר ספירת העומר תחריט של יום הביכורים.

עב דף, 8.5 ס"מ. מצב טוב. סימני שימוש. מעט קרעים קלים ללא חסרון. כריכת חצי עור מקורית משופשפת.

קטגוריה
ספרי תפילה ומיניאטורות