מכירה מספר 113

אישיים מפורסמים, אמנות, ספרי קודש, מכתבי רבנים וכתבי יד

אפריל 8 2019

מכירה מספר 113

פתיחה $1,000
הערכה $1,500 - $2,000
נמכר ב $6,710
כולל עמלת קונה

ספר תורה שהובא בשלמותו מתימן. נכתב כנראה בסוף המאה ה 18.

51 שורות בעמודה. נכתב על גבי כ 50 יריעות תפורות. כ 231 עמודות, רוחב הקלף: 47 ס"מ.

כללית מצב טוב. חלק מתפירות רופפות. מעט תיקונים בגוף הקלף. כשרות הספר לא נבדקה.

קטגוריה
כתבי יד, מכתבים והגהות מחכמי המזרח ותימן