מכירה 117

חב"ד, חפצי צדיקים וקמיעות, ספרי קבלה וחסידות, דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, כתבי יד ומכתבי רבנים

16.9.19 שטנר 3 ירושלים

זמני התצוגה:
יום רביעי 11.9 
יום ראשון 15.9
בין השעות 19:00 - 12:00
יום שני 16.9 יום המכירה  בין השעות 12:00-14:00

 

פתיחה $500
הערכה $1,000 - $1,200
נמכר ב $854
כולל עמלת קונה

מכתב בכתב יד קדשו וחתימתו של רבי ישראל בער אודסר 'בעל הפתק' אל רבי שמואל הורוויץ מגדולי וחשובי משפיעי ברסלב. טבריה, ערש"ק ראה (סמוך לראש השנה). חתום: "ישראל דב ברסלבר".

במכתבו מבשר הרב אודסר על הולדת בנו, ומזמין את ר' שמואל "ואת כל חברינו" לברית המילה. הרב אודסר מזכיר במכתבו גם את הרב שלמה ווקסלר. כמו כן מזכיר הרב אודסר במכתבו את המניעות הגדולות שיש לו בעניין הנסיעה לאומן, ומדגיש שעיקר המניעה היא כספית. דבר שאקטואלי (לצערנו) גם בימינו, לרבים מחסידי ברסלב.

רבי ישראל דב בער אודסר [תרמ"ו-תשנ"ה], מכונה גם 'בעל הפתק' ו'סבא ישראל'. בילדותו מצא את הספר 'השתפכות הנפש' ללא כריכה והוא לא ידע מי המחבר. הוא התרשם מאוד מהספר, למד בו בקביעות והחל ליישם את הכתוב בו, ובפרט להתבודד. במרוצת הזמן התקבצה סביבו חבורה של חסידים שלמדו אצלו. את המקורבים אליו כינה "חברים" - כפי הניתן לראות גם במכתב שלפנינו - והתרחק מכל הנהגה של רבנות. הרב אודסר ידוע בשל פתק שמצא בשנת תרפ"ב בין דפי ספר וכלל את הססמה "נ נח נחמ נחמן מאומן". הוא האמין שהפתק נכתב אליו בידי רבי נחמן, שנפטר כמאה ועשר שנים קודם לכן, והגיע אליו באורח פלאי. סיפורו זה הביא להתקבצות חסידים נוספים סביבו וליצירת קבוצה אשר חבריה מכונים "נ-נחים". תלמידים אלה החלו להפיץ את הסיסמה ואת סיפור הפתק. 

קורות חייו הסוערים ודרכו בקודש של הנמען, רבי שמואל הורוויץ, מופיעים בספרו 'ימי שמואל'.

[1] דף נייר 20 ס"מ, כולו בכתב ידו ובחתימתו; מצב טוב. סימני קיפול. קרעים זעירים בשוליים, ללא חיסרון. מעט מריחות דיו.

קטגוריה
כתבי יד ומכתבים מאדמו"רים